Bijenverening ‘de Bakermat’ Lunteren

Platform voor imkerij en uitwisseling informatie tussen leden

Agenda

De volgende ledenvergadering is 8 december 2022. Locatie “de Schakel”, Schaepmanstraat 58 in Lunteren.
Naast de vaste agendapunten zal Stefan Mertens een presentatie geven over Mede maken, “Honingwijn” met bij-smaak. Tijdens de presentatie zal voldoende materiaal aanwezig zijn om een goed idee te krijgen van wat er nodig is om Mede te maken inclusief het eindresultaat.

Gastspreker

U bent van harte welkom om te komen vertellen over een bijen-gerelateerd onderwerp op onze ledenvergadering.

CONTACT: